Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Kontakt oss

Sekretariatet
Postadresse/Besøksadresse 
NLF Mikroflyseksjonen
Møllergata 39 
0179 OSLO 
Telefon 23 01 04 50 

Vekt- og balansekampanjen 2019

Vi har i løpet av denne måneden siden dette ble lagt ut første gang sett at mange fabrikanter avventer å gi informasjon om de flyene de har levert som mikro. Flere refererer kun til POH, som angir 450 kg eller påplusset kredit for redningsskjerm.