Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Praktisk Flyging

Her kan du laste ned boken PRAKTISK FLYGING i både hardcopy og for mobile enheter, et viktig dokument som omtaler de alle fleste ting vi skal huske på og kunne noe om for å fly på en trygg måte og klare oss bra på