Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Skjema for hendelsesrapporter

Det er fire ulike rapporteringsskjema for hendelser: Altinn/NF2007, Rapport om mikroflyhendelse, Standard hendelsesrapport MFS-NLF og Melding MFS NLF. De tre siste skal sendes inn i Word-eller textformat til mikroflyseksjones fagsjef innen to uker etter hendelsen.

Instruktørkurs 2020

Instruktørkurset torsdag 6. til søndag 9. februar 2020 blir ikke avholdt på grunn av for få kvalifiserte innmeldte kandidater. Neste runde med invitasjon til I-kurs skjer våren 2020 for klubbseleksjon og vurdering av 2021-kandidater.