NLF / Sportsfly / Føringer for flytryggingsmøtet 2020
Roger Holm

Føringer for flytryggingsmøtet 2020

Føringer for 2020 kommer i løpet av februar måned

For 2019 skulle klubbene fokusere på:

1 Stick & Rudder skills

  • landinger generelt
  • landinger i sidevind -gjennomgå krabb vs lav vinge (sideglide) metode
  • kontinuitet i flyging/landinger
  • gjenkjenne og avverge steilinger

2 Trening på hva man gjør ved motorbortfall etter avgang (Takeoff Brief)

  • Gå igjennom klubbflyets sjekkliste for motorbortfall etter avgang.

3 Flyging med passasjer (se egen pdf)

4 Sjekklister (se egen pdf)

5 Airspace Infringement AI – Vi ønsker at følgende video vises på flytrygginsmøter

https://www.youtube.com/watch?v=cB33DSKNQRY&feature=youtu.be

6 Teknisk (gjøre bedre kjent med dokumentasjon)

  • Rotax Line maintenance manual 05-20-00 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med)
  • Rotax Operators manual 3.2 - 4.7 (ikke detaljert gjennomgang, men gjøre kjent med)

Disse manualene finnes på følgende side ved å søke opp riktig produkt:

https://www.flyrotax.com/services/technical-documentation.html

Last ned og bruk disse fem presentasjonene:

Stick & Rudder Skills   Unngå steiling   Motorkutt ved avgang   Sjekklister   Passasjerflyging

 

Stig Børrestuen
Leder Flytryggingsutvalget

 

Tidligere føringer
---------------------------------------------