Bli sportsflyger!

Opplev friheten og enkelheten ved sportsflyging

Bli sportsflyger

NLFs sikkerhetssystem for sportsfly, Sportsflyhåndboken, utgave 8, trer i kraft fra 1. januar 2022.

Ny forskrift om luftromsorganisering legger til rette for sikker og velintegrert luftfart. Illustrasjonsfoto: Avinor AS
NLF

Etter over fem år med arbeid kunngjorde Samferdselsdepartementet onsdag 15. desember den nye luftromsforskriften. NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa mener prosessen har vært god og at resultatet ble bra.  

Vi kan endelig møtes igjen til en fysisk samling etter den lange pausen vi måtte ta under koronapandemien. Seminaret blir arrangert i helgen 12. – 13. februar (program lørdag og søndag) på Quality Airport Hotel ved Gardermoen (like inntil E6).

Oppdateringsseminar for besiktningsmenn, 12. – 13. mars 2022

 

Fra 17. november er det endring i bokstavkodene, og betydningen av disse, for SIGMET/AIRMET-varsel.

Utstedelse og fornyelsesgebyret for personlig flygebevis på sportsfly utgår fra 1. november 2021

 

Ingen aktiviteter.