NLF / Modellfly / Styrereferat Modellfly
Anders Holt Jacobsen

Styrereferat Modellfly

Vi i modellflystyret ønsker å informere best mulig om det arbeidet som foregår i styret. Alle referater blir derfor lagt ut som pdf fil. Siste møte var på lørdag 12.11.2011 og referatet er nå lastet opp. Du finner det under menyvalet STYREREFERATER i menyen til venstre. Der ligger også de andre referatene fra styremøter avholdt etter at nytt styre ble valgt i våres. Neste styremøte er 28.01.2012.

Hilsen
Anders Holt Jacobsen / Web ansv / Styremedlem