NLF / Modellfly / Nyheter

Elverum Flyklubb Modell må dessverre meddele at pga. for få påmeldte så vil vi ikke kunne arrangere NM. Avgjørelsen er tatt hovedsakelig basert på økonomi.

Årets siste Instruktørkurs gikk i Stenkjer Lørdag 8 Oktober. 20 ny Instruktører ble uteksaminert.
NLF

NIF åpnet 7. september for søknad om støtte til utstyr, med søknadsfrist 7. november 2011. Søknaden skal foregå via "verktøykassa" i Klubben Online.

Vi gratulerer Espen Torp med gullmedalje i NM F3F 2011.

NLF var tilstede under Notoddenstevnet 2011, og som ble arrangert for 27 gang.

Referat fra styremøte i Modellflyseksjonen 26 - 27 August 2011 ligger nå ute.

Forbundet vil styrke sitt arbeide for å fremme modellflyging og luftsport på en seriøs og fremtidsrettet måte, og vil derfor ansette en Fagsjef/avdelingsleder for Modellflyseksjonen.
Welcome to Udduvoll airfield and the 6th annual warbird weekend. We are please to welcome participants from several different countries this year to our annual Flying legends of Norway.
Vi var tre DLG-piloter som moret oss storveis på Grini Golfklubb i går lørdag. Dette er meget artig, og vi håper på å få komme tilbake, ikke minst håper vi på at dette er noe som kan spres og bli noe større etter hvert.