NLF / Modellfly / Nyheter
Bilde av elev og instruktør
NLF/Modell inviterer til gratis instruktørkurs for modellflyklubbene i Norge søndag 6. mai på Gardermoen. Meld deg på her!
Modellflyseksjonens seksjonshederstegn 2012 tildelt Jan Lødner

Jan Lødner fra Forus RC Klubb ble tildelt NLF/Modellflyseksjonens hederstegn for 2012. Jan har vært en av de som har vært drivkreftene i Forus RC Klubb gjennom en årrekke.

Modellflyseksjonens avtroppende Fagsjef/Aktivitetskonsulent har lagt ut Siste Nytt 01/2012.

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet.

Modellflyseksjonens medlemsblad MI er i trykken og sendes ut til medlemmene om kort tid. Gled deg til et fullspekket nummer på 88 sider! Bladet lages nå på glanset papir i magasinformat.

Til klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF)

 

Siste Nytt fra Modellflyseksjonen 2011.

 

GODT NYTT  ÅR ØNSKES ALLE VÅRE MEDLEMMER

 

 

NLF

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.