NLF / Modellfly / Nyheter
NLF

Klubber tilsluttet NLF kan søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms fra NIF. Fristen for å søke er 15. august.  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

F4H klassen er nå godkjent som offisiell FAI klasse og det kan arrangeres NM, EM og VM i klassen. I den sammenheng er også regelverket for klassen oppdatert.
NLF

Norge er nå representert også i den øverste ledelsen i CIAM, som er FAIs modellflykommisjon. På plenary meeting i Lausanne før påsken ble Narve Jensen valgt til 2. visepresident i CIAM.

Viktig sikkerhetsinformasjon fra Sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen er nå tilgjengelig for nedlasting:
http://nlf.no/modellfly/sikkerhetsbulletin

Klubbleder Tore A. Hansen ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn med diplom for sin innsats for Drammen Modellflyklubb. Hansen har sittet som leder og primus motor for klubben i hele 18 år.

Klubbleder Rune Pavestad ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn med diplom for sin innsats med å opprette og drive Aurskog Høland Modellflyklubb.

Valdres flyklubb/Modell som årlig arrangerer det store Fagernes flyshow på isen ved Fagernes melder om at isforholdene er så dårlige at det ikke er forsvarlig å arrangere.

NLF

Atle Klungrehaug ble tildelt NAKs gullnål for sin mangeårige innsats for Skedsmo modellflyklubb og det norske frifluktmiljøet. Utdelingen ble foretatt av NLFs president Rolf Liland under Modellflyseksjonens klubbledermøte på Gardermoen lørdag 1. mars 2014. Vi gratulerer!

NLF

Pål Westerhaug ble tildelt NAKs gullnål for sin mangeårige innsats for Løten modellflyklubb og klassen F3A i Norge. Utdelingen ble foretatt av NLFs president Rolf Liland under Modellflyseksjonens klubbledermøte på Gardermoen lørdag 1. mars 2014. Vi gratulerer!