NLF / Modellfly / Nye regler for IMAC Freestyle
Jon Gunnar Wold

Nye regler for IMAC Freestyle

Det er gjort noen viktige endringer i opplegget for IMAC konkurranser, spesielt med tanke på piloter som interesserte i å fly Freestyle. Den viktigste endringen er at Freestyle nå er inkludert i konkurransen på  lik linje med alle de andre klassene (Basic, Sportsman, Intermediate og Advanced). Det vil si at de pilotene som velger å fly Freestyle, flyr de samme omgangene som de andre klassene. DESSUTEN: En trenger ikke å fly i andre klasser for å fly Freestyle! Les mer om dette på IMAC Norges hjemmesider.