NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Versjon 1.3 er godkjent av Luftfartstilsynet som sikkerhetssystem iht. forskrift.

Versjon 1.3 er godkjent av Luftfartstilsynet, og tillatelsen gjelder til og med 30.09.2019.
NB: Versjon 1.4 IKKE er endelig godkjent av Luftfartstilsynet. Det vil med all sannsynlighet komme justeringer i de foreslåtte reglene for BLOS-flyging. Endelig versjon av 1.4 vil bli lagt ut her så snart den foreligger.

Endringer fra versjon 1.2 til 1.3 (Versjon 1.3 gjelder fram til 30/9-2019)

 • Generell korrektur og omformuleringer der dette har vært nødvendig
 • Standardisering av begreper
 • Tilpasning til oppdatert Forskrift for luftfartøy som ikke har fører ombord mv.
 • Krav til A-bevis for multikopter tyngre enn 1 kg
 • Egne bestemmelser for oppflyging med multikopter
 • Enkle bestemmelser om vedlikehold
 • Flytting av revisjonslogg til først i hvert dokument
 • Fjernet straff - og suspensjonsbestemmelser fra vedleggene, står nå kun i håndboka

Endringer fra versjon 1.3 til 1.4 (gjelder fra det tidspunkt den godkjennes av Luftfartstilsynet)

Versjon 1.4 er innsendt til Luftfartstilsynet for endelig godkjenning. Som følge av krav fra Luftfartstilsynet er følgende endret i 1.4:

 • 2.4 Krav om kontakt med perifere medlemmer. Skolesjefbegrepet fjernet.
 • 3.1.2 valg av flysted (nytt underpunkt)
 • 3.2.2 Modellflyplass - Nye krav
 • 3.4.2 krav om sikkerhetsavstand på modellflystevne
 • 3.5.2. endret til «EVLOS»
 • 3.5.3 (Nytt punkt) Flyging i Førstepersonsperspektiv, ny bestemmelse for BLOS
 • 3.5.4 Flyging utenom dagslysperioden, nytt krav til belysning.
 • 6.2 henvisning til instruks for Fagutvalget

NB: Kun hoveddokumentet "Modellflyhåndboka" er endret fra 1.3 til 1.4. Versjon 1.3 av vedleggene er uendret og er gyldige.

Revisjonslogg finnes også i hvert dokument. 

Rapportering av hendelser

Rapporteringspliktige hendelser kan du melde fra om her