NLF / Modellfly / Modellfly eller UAS?
Jon Gunnar Wold

Modellfly eller UAS?

Luftfartstilsynet har lagt ut ny og fyldig informasjon om ubemannede luftfartøy (UAS). Svært mange henvender seg til NLF Modellflyseksjonen med spørsmål ang. FPV-flyging, fotoflyging, og generelle spørsmål rundt det å drive f.eks. fotoflyging med modellfly og multirotor som næringsvirksomhet. Nå kan du finne svaret på det aller meste her:

http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/RPAS-FAQ/

I tillegg er det lansert en ny AIC 14/13 som erstatter den gamle AIC 25/09.

Vi viser også til våre informasjonssider om forsikring og FPV-flyging.