NLF / Modellfly / Lars Petter Eriksen Norgesmester i F3K 2011.
Tom Brien

Lars Petter Eriksen Norgesmester i F3K 2011.

Foran fra venstre: Lars Petter Eriksen 1.pl, Morten Bremsrud 2.pl, Yngve Sekkenes 3.pl Stående fra høyre: Leif Bjørgo 4.pl og Øystein Sørgaard 5.pl

Lørdag 17.september ble Norgesmesterskapet i F3K 2011 gjennomført av Gullknapp MFK på MFK Vingen sitt seilflyfelt på Vallermyrene i  Porsgrunn. F3K er som kjent Discus Launch Glider –klassen,  hvor deltakerne flyr med 250 til 350 gram tunge seilfly som kastes  til høyder på rundt femti meter  før en begynner å lete etter termikk. Det flys forskjellige oppgaver, som regel innenfor en arbeidstid på 10 minutter, hvor oppgavene varierer i varighet, teknikk og taktikk.

Et litt skuffende minimum av fem deltakere stilte opp, og det ble i gode, men utfordrende forhold fløyet 8 innledende runder, hvor alle F3K oppgavene fra A til og med H ble fløyet.  3 finaleomganger ble etter trekning oppgavene: F(3 av 6), H(1:00,2:00,3:00,4:00min)og C(all up 3x3:00). Med en temperatur på rundt 10 grader og ustabil vind over Lundåsen, var det til tider utfordrende forhold.

I innledende runder viste Morten Bremsrud fra Cirrus RCFK på flott vis at han er blant de beste i Norge til å fly termikk, 7 av 8 omganger med 1000-poengere ga første plass i innledende og god score i Norgescupen.  Yngve Sekkenes fra Gullknapp MFK har ikke deltatt i DLG-konkurranser det siste året, men fikk vist at han fortsatt kan konkurrere mot de beste i Norge, og tok seg med god margin til en andreplass her. Lars Petter Eriksen, også fra Gullknapp MFK, lå i starten av innledende runder dårlig an, men klarte til slutt tredje og siste finaleplass foran Leif Bjørgo Cirrus RCFK på 4.plass, og Øyvind Sørgaard, også Cirrus RCFK, på 5.plass.                                      

Finaleomgangen ble avviklet i tilnærmet vindstille og første runde besto av oppgave F, 3 av 6, hvor de tre beste av seks kast registreres(maks tid 3:00min ). I andre runde var det den litt krevende oppgave H, hvor pilotene innenfor 10:00 minutter skal fly fire turer på henholdsvis 1:00, 2:00,3:00 og 4:00 minutter. Her stilles det krav til god kasteteknikk i det en må bruke et minimum av tid på kastene. Til slutt var det den litt enklere oppgave C ,hvor alle kaster samtidig og sistemann ned har vunnet. Her får de som klarer maks tid 3:00 minutter, full score. 

Det ble etter finalen Lars Petter Eriksen som ble Norgesmester i F3K 2011, med Morten Bremsrud på andre, og Yngve Sekkenes på en fin tredjeplass.

Arrangør, Gullknapp MFK, vil takke MFK Vingen for velvillig lån av sitt fine seilflyfelt til mesterskapet.

Resultater etter innledende runder:

   

Task A

Task B

Task C

Task D

Task E

Task F

Task G

Task H

Score

%

1

Morten Bremsrud

1000

1000

1000

-740

1000

1000

1000

1000

     7 000

100.0%

2

Yngve Sekkenes

  816

1000

-609

1000

1000

  919

1000

760

     6 495

92,79 %

3

Lars Petter Eriksen

      0

  462

1000

1000

  833

1000

  997

1000

     6 292

89,89 %

4

Leif  Bjørgo

1000

-452

  643

1000

1000

  526

  803

900

     5 872

83,89 %

5

Øyvind  Sørgaard

   -33

  537

  548

1000

  695

  834

  739

769

     5 122

73,17 %

                           

 

Resultater Finale:

   

Task F

Task H

Task C

Score

     %

1

Lars Petter Eriksen

   954

 1000

  1000

2 954

  100.0%

2

Morten Bremsrud

 1000

   990

    757

2 747

    92,99 %

3

Yngve Sekkenes

   688

   467

    911

2 066

    69,94 %