NLF / Mikrofly / Skoledokumenter
Roger Holm

Skoledokumenter

Her er en del av dokumentasjonen for å starte skolingen med Mikrolette Luftfartøy.
Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for mikrofly.

Det nye treningsprogrammet for Rorkontroll.

Progresjonskort for Tre-akse (A4 - versjon juli 2017) *
Progresjonskort for Tre-akse (A5 heftet - versjon juli 2017) *
Progresjonskort for Vektskift (A4 - versjon 2015) *
Progresjonskort for Gyroplan (A4 - versjon 2015) *

- Skjema for Type/Modellutsjekk (docx) Versjon 2016 *

- Lærebok i Teknisk Vedlikehold av Mikrofly (PDF)  Om læreboka

- Vedlegg 1. Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Den praktiske flygeprøven for sportsflygere (PDF) (NOV19)

Andre dokumenter for opplæring (disse har ingen formell status i sikkerhetssystemet):

Skolehåndboka for Tre-akse (Rorkontroll) Om skolehåndboka

- Føring av Teknisk Loggbok (PDF) - Versjon 2013

- Føring av Progresjonskort (PDF) Versjon 2017

- Rutine for å oppnå Flytelefonistsertifikat (Info fra Luftfartstilsynet)

- Navigasjonsplan (Tidl. Operativ Plan. Generell mal benyttet av de fleste flyklubber)

- Flyging i fjellområder og vinterflyging (Informasjon og kurs)

Teori og prøver:

- Pensumlister i alle fag *

- Mal for teoriprøve i ett fag med 20 spm (doc) Versjon 2016

Instruktøropplæring (alle dokumenter i 2019 versjon):

- Søknadsskjema for Instruktørkurs 

- Logghefte for klubbseleksjon. A5 skjerm/pad versjon  A4 papirversjon (stiftes som hefte)

- Logghefte for instruktørtilvenning A5 Rorkontroll versjon (printes og stiftes som hefte)

- Logghefte for instruktørtilvenning A5 Vektskift versjon (printes og stiftes som hefte)