Bli mikroflyger!

Opplev friheten og enkelheten ved mikroflyging

Bli mikroflyger

Rundt 60 av mikroinstruktørene i landet var samlet under et interessant seminar på Lillestrøm 2-3 november

Det er i helgen (18. - 20. oktober) blitt gjennomført oppdateringsseminar for besiktningsmenn.

Instruktørkurset torsdag 6. til søndag 9. februar 2020 blir ikke avholdt på grunn av for få kvalifiserte innmeldte kandidater. Neste runde med invitasjon til I-kurs skjer våren 2020 for klubbseleksjon og vurdering av 2021-kandidater. 

Det er snart et år siden vi presenterte planene om nye progresjonskort for instruktørene på I-seminaret i november 2018., og det vakte stor interesse å få dette systemet over til vår seksjon. Vi hadde tatt sikte på å benytte samme system som PPL/LAPL, og hadde prototypen klar.

Det innbys med dette til følgende oppdateringsseminarer på Scandic Hotel, Lillestrøm:

For at klubbene skal ha operativ status må obligatoriske revisjoner være utført innen tidsfristen.

Les mere om dette på Operativ status for mikroflyklubbene

Tittel Dato Klubb
Instruktørkurs for Sportsflygere 06.02-2020 to 09.02-2020