NLF / Fallskjerm / Sikkerhets- og utdanningskomiteen
Knut Lien

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen
SU består av:
Espen Høst (Leder)
Jan Stenmoe (Medlem og hovedansvarlig for AFF)
Harald Kvande (Medlem og hovedansvarlig for tandem)
Anders Mæland (Materiellsjef)
Jan Einar Soltvedt (Medlem og hovedansvarlig skjermflyging)

Materiellkomiteen
Anders Mæland (MSJ)
Tore Helgedagsrud (Medlem)
Eirik Breen (konsulent)

Henvendelser til SU og sendes: knut.lien@nlf.no
Henvendelser til materiellkommiteen sendes: knut.lien@nlf.no med kopi til andersmael@gmail.com

Nedenfor finner du lenker til dokumenter/publikasjoner/rapportering:
 
SU PLAN 2019
F/NLFs Håndbok
F/NLFs Materiellhåndbok
Kompendier rett fra nett
Bulletiner
Serviceordre
Servicebulletiner
Møtereferater
HI planer 2020
Godkjenning sikkerhetssystem med vilkår
I1-oppgaver 2021
Handlingsinstruks ved ulykker

Handlingsplan ved ulykker

Granskningskommisjon
 

Aktivitet
Kvartalsvis aktivitetsrapportering på internett 
Aktivitetstall per klubb per kvartal
Observasjonsrapportering
Mal for utarbeidelse av HIs plan [MS Word]

Kurs / For instruktører
Påmelding til sentralekurs
A-lisenskurs 
Materiellkurs til B-lisens
Brettkurs
Godkjenne fallskjermfornyelser
Godkjenne fallskjermfornyelser i ekurs.nif.no
Fornye egen lisens når man også er instruktør

Fagseminar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 
2016
2018
2019
2020
2021