NLF / Fallskjerm / Kontakt informasjon
Knut Lien

Kontakt informasjon

F/NLFs virksomhet ivaretas på daglig basis av sekretariatet, under ledelse av avdelingslederen. I tillegg kjøper seksjonens sekretariat tjenester av NLFs fellessekretariat. Spesielt gjelder dette regnskapstjenester samt tjenester knyttet til medlems- og lisensregisteret.
  
Postadresse. 
F/NLF
Møllergata 39
0179, Oslo

Besøksadresse. 
Møllergata 39
0179 Oslo

E-post til medlemsservice:
sissel@nlf.no

Telefon medlemsseksjonen
23 01 04 50 

Fagsjef/avdelingsleder
Knut Lien
Mobil:  976 66 730
knut.lien@nlf.no

Landlagssjef
Derek Nordlund Broughton
Mobil:  976 34 827

--------------------------------------------------------------------------------

Styret 2020-2021

Saker til styret sendes:knut.lien@nlf.no

Leder F/NLF og representant i Forbundstyret
Kristian Moxnes
Mobil: 928 98 788

Nestleder og vararepresentant i Forbundstyret
Anna Fasting
Mobil: 911 85 600

Styremedlem
Espen Finne
Mobil: 905 46 604 

Styremedlem
Anders Emil Hustoft
Mobil: 934 84 501

Styremedlem
Maja Bjerke Drøyli (Ungdomsrepresentant)
Mobil: 980 64 901

Varamedlem
Janne Strømmen
Mobil: 92038 254