NLF / Bli medlem av Norges luftsportforbund

Bli medlem av Norges luftsportforbund

Gå direkte til innmeldingsskjema

Pris på medlemskap avhenger av din alder og hvilken klubb du velger. Du får se totalpris før du sender inn skjemaet.

Alle medlemmer av klubber tilsluttet NLF betaler all kontingent samlet direkte til forbundet. Etter innmelding vil du få tilsendt en faktura for den samlede medlemskontingenten og medlemskort. Kontingenten gjelder ut inneværende kalenderår. Kontingentkrav for nytt kalenderår sendes alle medlemmer i begynnelsen av januar måned og forfaller til betaling den 31. januar. Ved innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgende kalenderår.  

Medlemskategorier

Følgende medlemskategorier gjelder:
a) Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
b) Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem).
c) Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m 25 år)
d) Ungdomsmedlemmer (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m 19 år)
e) Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
f) Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år)
g) Spesialmedlemmer (medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter)
h) Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

Forklaring på de enkelte medlemskategorier

Om medlemskap og kontingent

en samlede kontingent ett medlem skal betale består av:
a) forbundskontingent til NLF-sentralt, som fastsettes av Luftsportstinget
b) seksjonskontingent til din fagseksjon, som fastsettes av seksjonsmøtet og
c) klubbkontingent til din lokale klubb, som fastsettes årlig av klubbens årsmøte.

Kontingentens størrelse varierer meget avhengig av medlemskategori og hvilken klubb du skal være medlem av. Dersom du ønsker å vite kontingentens størrelse kan du ta kontakt med din lokale klubb eller med medlemsservice hos NLF på telefon 23 01 04 50 eller på e-post

I noen tilfeller betales det abonnement for obligatoriske fagblader i henhold til vedtak på angjeldende seksjonsårsmøte. ("Flynytt" - motorflygere og mikroflygere, "Fritt fall" - fallskjermhoppere, "Seilflysport" - seilflygere, "Fri Flukt" - hang- og paragliding, og "Modellflyinformasjon" - modellflygere).

På medlemskortet står dette som følgende forkortelser:

A – Motorfly / Flynytt
B – Ballong
F – Fallskjerm / Fritt Fall
H – Hang- og paragliding / Fri Flukt
M – Modellfly / Modellfly informasjon
S – Seilfly / Seilflysport
U – Mikrofly / Flynytt

Gyldig medlemskap

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at kontingentkrav er betalt innen fristen (31. januar hvert år). Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen kan du ikke lengre delta i aktivitet i klubben (delta i konkurranser eller benytte klubbens fly og/eller anlegg), du har ikke stemmerett på klubbens møter og du kan ikke representere klubben i konkurranser eller møter i overordnede organisasjonsledd.

Medlemskap i flere klubber

Det er anledning til å være medlem i flere klubber tilsluttet NLF samtidig. I slike tilfeller betales forbundskontingent og kontingent til samme fagseksjon bare en gang. Lokal klubbkontingent må betales for hver ny klubb. En som er medlem i flere klubber, er likeverdig medlem i alle de klubber som det er betalt kontingent til. Ett medlem kan imidlertid kun representere en klubb i konkurranser og ved møter i overordnede organisasjonsledd.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig, og gjelder fra utløpet av kalenderåret. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent for inneværende kalenderåret blir automatisk strøket av medlemslister pr. 31. desember. Vær oppmerksom på at i et slikt tilfelle har medlemskapet ikke vært gyldig etter 31. januar!

Antidoping

Vi gjør oppmerksom på at som medlem i en NLF-tilsluttet klubb og utøver av en luftsportsaktivitet, er du underlagt NLF og Norges idrettsforbunds antidopingbestemmelser. Les mer om antidoping her.