NLF / Ballong / Terminlisten
NLF

EASAs nye, forenklede vedlikeholdsregelverk – del-ML – trer i kraft i Norge og resten av Europa 24. mars. 

Norges luftsportforbund har i dag fått forhåndsgodkjenning for ballongflyging i ikke-kontrollert luftrom.

Godkjenningen heter PPR 313 og er gyldig til 13. april 2020.

NLF

Luftfartstilsynet innfører flygeforbud for VFR-trafikk og skoleflyging

NLF

Mandag ettermiddag, 9. mars, mottok alle som er påmeldt konferansen e-post om at arrangementet er utsatt inntil videre. Luftfartstilsynet har oppdatert sin hjemmeside med informasjon. Les mer her https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2020/ga-konferansen-2020/

 

NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

NLF

På luftsportstinget velges Luftsportstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette nødvendige komiteer. I Norges Luftsportforbund er det etablert en ordning hvor komiteer skal fungere i to år fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting.