NLF / Aktivitet / Seksjonsmøter og luftsportsting
Laupsa John Eirik

Seksjonsmøter og luftsportsting

Dato: 
Lørdag, 20. mars 2021 (Hele dagen) to Søndag, 21. mars 2021 (Hele dagen)

Seksjonsmøter og luftsportsting. Quality Airport Hotel Gardermoen. Saken har vært oppe til behandling i Luftsportstyret både 31. august og 28. november. Det ble på møtet i november bestemt at endelig beslutning blir tatt på styremøte 2021 01 som skal avholdes den 4. januar. Alternativene er at det da blir besluttet at seksjonsmøter og ting blir gjennomført digitalt den 20. mars (med dette alternativet er det mest sannsynlige at seksjonsmøter blir gjennomført på kveldstid en av dagene i forkant av tinget), eller at det gjøres beslutninger mot en utsettelse til høsten 2021. -Mer informasjon i møteprotokollene fra Luftsportstyret og NLFs ledergruppe.